Zakład Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej
Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
ul.Warszawska 24, 31-155 Kraków

+48 12 628-31-33